เลือกวิธีการจัดส่ง (required)
พัสดุลงทะเบียนส่งด่วน(EMS)